ජාතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

රත්නසිරි වික්‍රමනායක ජාතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

විමසිම් තොරතුරැ
කළමනාකරැ (පුහුණු)
රත්නසිරි වික්‍රමනායක ජාතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,
මැද කොටස, හන්තාන වත්ත, උඩවෙල, මහනුවර
දුරකතනය :- 0813-803026
ෆැක්ස් : -0813-800679
ඊ-මේල් :- මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පහසුකම් :
  • ශ්‍රවණාගාරය (ආසන 100)
  • දේශණ ශාල 02 (ආසන 50)
  • සාකච්ඡා කාමර
  • අවශ්‍ය පරිදි ආහාර වට්ටෝරැ
  • ශ්‍රව්‍ය දශ්‍ය උපකරණ
  • පහසුකම්
  • නේවාසිකාගාර පහසුමකම් (48 දෙනෙකුට පමණ)
  • සංචාරක බංගලාව (10 දෙනෙකුට නවාතැන් )

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2012 අගෝස්තු 03 වෙනි සිකුරාදා, 04:27 )